De proefversie maakt deel uit van het PREMIUM abonnement.

Zodra de proefperiode afloopt, stuurt het systeem een e-mail naar het adres van de account. In deze e-mail worden niet alleen manieren beschreven om het abonnement te verlengen, maar ook verschillen in de aangeboden keuzes en instructies voor betaling.

Het abonnement kan worden verlengd:

1. Recht in het beheer van de account op Mijn-Online-Factuur.nl.

Eenvoudigere en snellere facturatie die geld bespaart.

2. Over de meldingse-mail, die niet alleen de link bevat om verschillen in abonnementen te tonen, maar ook de optie om te betalen en het abonnement te verlengen.

Bij problemen is er altijd systeemondersteuning via e-mail [email protected].