Dit artikel is gewijd aan basisinformatie over facturering, alle details van facturen voor btw-betalers en niet-betalers en online factureringsopties.

Een factuur, of rekening voor werk, goederen of diensten, bevat meestal de datum van uitgifte, de vervaldatum, een beschrijving van wat de betaler moet betalen en de betalingsmethode. Een factuur die op deze manier wordt uitgereikt, fungeert als een boekhoudkundig document.

Bijzonderheden van de factuur

Er zijn drie soorten bedrijven:

 1. BTW niet-betalers
 2. BTW-betaler
 3. Geïdentificeerde persoon

Elk van hen moet een document uitreiken en registreren, d.w.z. een factuur, voor hun diensten.

De volgende vereisten zijn verplicht voor elke ondernemer:

 • Deelnemende personen (instellingen) voor wie het geldt - naam en achternaam (in het geval van zelfstandigen), respectievelijk bedrijfsnaam, statutaire zetel en ID-nummer,
 • Registeraanduiding - van toepassing op de leverancier (handelsregister, handelsregister, enz.),
 • Documentaanduiding - bijv. numeriek,
 • Datum van afgifte van het document,
 • Bedrag.

In het geval van btw-plichtigen moet de factuur ook het volgende bevatten:

 • BTW-nummer - Fiscaal identificatienummer,
 • Datum van de belastbare levering,
 • Omvang en type van de geleverde dienst,
 • De grondslag, het bedrag en het tarief van de belasting,
 • Voor specifieke gevallen maakt de wet het ook mogelijk om een vereenvoudigd belastingdocument uit te geven dat is vrijgesteld van enkele van de hierboven genoemde vereisten; dit geldt bijvoorbeeld voor kassabonnen van een kruidenierswinkel.

Voor specifieke gevallen maakt de wet het ook mogelijk om een vereenvoudigd belastingdocument uit te geven dat vrijgesteld is van een aantal van de hierboven vermelde vereisten; dit geldt bijvoorbeeld voor kassabonnen van een kruidenierswinkel.

Online factureren

Met Mijn-Online-Factuur.nl kun je een factuur uitreiken voor zowel btw-betalers als niet-betalers, met alle benodigde gegevens.

Geef online een factuur uit.