Een e-factuur vertegenwoordigt een belangrijke verschuiving in de manier waarop bedrijven facturen verwerken en beheren, en gaat verder dan alleen het omzetten van papieren facturen in digitale bestanden. Deze moderne aanpak houdt in dat facturen worden aangemaakt en verzonden in een gestructureerd digitaal formaat dat directe integratie en automatische verwerking binnen financiële systemen mogelijk maakt. Het kernaspect van e-facturatie is echter de verplichte indiening van deze facturen bij een door de overheid beheerd systeem.

Waarom overheden voorstander zijn van E-factuur

Overheden promoten e-factuur in de eerste plaats om meer controle en inzicht te krijgen in zakelijke transacties. Dit is essentieel om effectief toezicht te houden op de naleving van de belastingwetgeving en om belastingfraude en -ontduiking te bestrijden. E-facturatie en Continuous Transaction Controls (CTC's) stellen belastingautoriteiten in staat om transactiegegevens in real-time te volgen en te analyseren, wat een duidelijker beeld geeft van belastinginkomsten en gerichte ondersteuning tijdens economische crises mogelijk maakt.

De rol van de Europese Unie

De Europese Unie heeft het voortouw genomen bij het bevorderen van e-factuur door middel van Richtlijn 2014/55/EU, gericht op het standaardiseren van e-facturatie bij overheidsopdrachten in alle lidstaten. Deze richtlijn verplicht het gebruik van e-facturatie voor alle openbare aanbestedingstransacties, waardoor de EU-brede adoptie wordt gestimuleerd en een precedent wordt geschapen voor verplichte e-facturatie dat wereldwijde trends zou kunnen beïnvloeden.

Voordelen voor kleine bedrijven, freelancers en zelfstandigen

De overstap naar e-factuur sluit niet alleen aan bij de digitale transformatiedoelen van de moderne economie, maar biedt ook tastbare voordelen voor de ruggengraat van deze economie - kleine bedrijven, freelancers en zelfstandigen.

  • Verbeterde efficiëntie: E-facturen versnellen de verwerkings- en betalingscycli, wat cruciaal is voor het verbeteren van de cashflow.
  • Kosten en naleving: Naleving van de EU-richtlijn en overstappen op e-facturatie verlaagt de papiergerelateerde kosten en zorgt ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd, waardoor mogelijke boetes worden vermeden.
  • Nauwkeurigheid en milieuvoordelen: Automatisering minimaliseert fouten en ondersteunt inspanningen op het gebied van duurzaamheid.
  • Stroomlijnt internationale transacties: Voor kleine bedrijven en freelancers maakt e-facturatie het zakendoen met klanten en leveranciers wereldwijd eenvoudiger, waardoor de administratieve rompslomp en kosten van internationale handel worden verminderd.

De toekomst van e-factuur in de EU en wereldwijd

De toekomst van e-facturatie in de EU en wereldwijd wijst in de richting van een toenemende acceptatie en gebruik in bedrijfsprocessen. Nu we steeds dieper het digitale tijdperk ingaan, wordt verwacht dat e-facturatie de internationale handel zal vereenvoudigen, de naleving van de belastingwetgeving zal verbeteren en financiële transacties efficiënter en veiliger zal maken.

Bron: EUROPEAN COMMISSION.What is eInvoicing. Online. Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/What+is+eInvoicing.