Correctief belastingdocument op 8. Als je een fervent liefhebber van kruiswoordraadsels bent, weet je dat dit gewoon een creditnota is. Vroeger werd de term creditnota gebruikt, maar tegenwoordig wordt het in de wetgeving een corrigerend belastingdocument voor een factuur genoemd. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt het uitgegeven door btw-plichtigen.

Wat is een creditnota?

Een creditnota, voorheen bekend als debetnota, wordt nu een correctief belastingdocument genoemd. De vereisten zijn vastgelegd in Sectie 45 van Wet nr. 235/2004 Coll. betreffende Belasting over de Toegevoegde Waarde, zoals gewijzigd.

Het is een document dat een regulier document corrigeert, meestal een factuur. De creditnota wordt alleen afgegeven door btw-plichtigen. Voor niet-btw-plichtigen is het voldoende om alleen een annuleringsfactuur uit te reiken.

Wanneer geven we een creditnota uit?

We geven een creditnota uit aan de koper op het moment dat, bijvoorbeeld:

 • een productklacht waarbij de klant het product geheel of gedeeltelijk naar je terugstuurt,
 • annulering van een geleverde dienst of goederen (bijv. u stuurt per ongeluk een factuur voor iets dat de klant niet heeft besteld),
 • een prijsverlaging als gevolg van een kwantumkorting op reeds gekochte (gefactureerde) goederen of diensten.

Je moet een creditnota uitgeven binnen 15 dagen nadat je het bovenstaande hebt ontdekt. Je moet je ook inspannen om de creditnota binnen die periode bij de koper af te leveren. Het is niet langer nodig dat de klant de ontvangst van de creditnota bevestigt, het is voldoende als je deze op dezelfde manier als de factuur bij de koper aflevert.

Bijzonderheden van een creditnota

Een creditnota heeft bijna dezelfde vorm als een factuur. In tegenstelling tot een factuur bevat hij echter bedragen met een negatief minteken.

De wet definieert de verplichte elementen die een creditnota MOET hebben. Dit zijn:

 • identificatiegegevens van de verkoper en de koper (dezelfde als op de factuur)
 • het registratienummer van het oorspronkelijke belastingdocument (nummer van de uitgereikte factuur)
 • het registratienummer van het gecorrigeerde belastingdocument
 • de reden voor de correctie
 • het verschil tussen de gecorrigeerde en de oorspronkelijke heffingsgrondslag
 • het verschil tussen de gecorrigeerde en de oorspronkelijke belasting
 • het verschil tussen het gecorrigeerde bedrag en het oorspronkelijk door de verkoper te ontvangen bedrag
 • de datum waarop de belastbare transactie plaatsvond (de "DTAP").

Als je een vereenvoudigd belastingdocument hebt afgegeven, hoef je de identificatiegegevens van de koper, het verschil tussen de gecorrigeerde en de oorspronkelijke belasting en het verschil tussen de gecorrigeerde en de oorspronkelijke belastinggrondslag niet op te nemen in de creditnota.

De creditnota boeken

Er zijn twee manieren om een creditnota te boeken:

1. Post de creditnota op dezelfde rekeningen en pagina's als de factuur met een negatief bedrag (met een min).

2. Post de creditnota aan de andere kant van de factuur met een positief bedrag (met een plus).

Hoe maak ik een creditnota - model?

Als je ons online systeem gebruikt, kun je daarin gemakkelijk een corrigerende belastingaangifte uitreiken. Selecteer in het veld Factuurtype de optie Correctie belastingdocument. Gedetailleerde instructies inclusief een duidelijk sjabloon vind je op onze website.