Een ondernemingsplan is een zeer belangrijk document dat elke ondernemer moet opstellen voordat hij of zij een bedrijf begint. Weet jij hoe je een ondernemingsplan opstelt en hoe het eruit moet zien?

Een ondernemingsplan helpt je om je doelen om te zetten in realiteit. Het is een langetermijnstrategie die aangeeft waar het bedrijf zich momenteel bevindt en informatie geeft over de stappen die je moet nemen om te groeien. Het moet een bedrijfsstrategie en identificatie van de belangrijkste doelstellingen bevatten. Individuele werknemers moeten ook op de hoogte zijn van de belangrijkste doelstellingen, omdat ze zich anders niet kunnen inspannen om ze te bereiken.

Wanneer is een ondernemingsplan nodig?

Een ondernemingsplan moet worden opgesteld voordat een bedrijf van start gaat en moet daarna worden bijgewerkt. Een ondernemingsplan wordt in de eerste plaats opgesteld voor de eigenaar van het bedrijf, zodat hij of zij weet welke richting het bedrijf op moet en welke stappen er genomen moeten worden om het te laten groeien. Het kan echter ook worden gepresenteerd aan potentiële zakenpartners, aandeelhouders, banken of investeerders als je hen wilt overtuigen om met je samen te werken.

Wat moet er in het ondernemingsplan staan?

Of je nu een ondernemingsplan opstelt voor jezelf, voor een bank of voor potentiële investeerders, het moet voldoen aan de basisvereisten. De introductiepagina moet de belangrijkste informatie bevatten, zoals:

 • Bedrijfsnaam,
 • logo,
 • de naam van het ondernemingsplan,
 • contactgegevens,
 • statutaire zetel van het bedrijf,
 • datum van oprichting.

De titelpagina wordt gevolgd door de inhoud van het hele document, waardoor het hele plan gemakkelijk te navigeren is. De titels van het eerste tot en met het derde niveau zijn opgenomen in de inhoudsopgave. Deze wordt gevolgd door:

 • het doel van het document,
 • samenvatting,
 • beschrijving van de onderneming,
 • beschrijving van de zakelijke mogelijkheid en het product/de dienst,
 • de doelstellingen van het bedrijf,
 • concurrentieanalyse,
 • marketing- en bedrijfsstrategie,
 • financieel plan,
 • bijlagen.

In het gedeelte "doel van het document" is het raadzaam om aan te geven voor wie het ondernemingsplan is opgesteld en ook of het een definitieve of een conceptversie is. De samenvatting is bedoeld als een korte beschrijving van het hele document. Het doel is om de lezer geïnteresseerd te maken in het lezen van het hele document. Daarna volgt een beschrijving van het bedrijf, met daarin de rechtsvorm van het bedrijf, het aantal werknemers en de organisatiestructuur. De beschrijving moet ook de boekhoudmethode bevatten.

Beschrijving van de zakelijke mogelijkheid en het product/de dienst

De beschrijving van de zakelijke mogelijkheid is een van de belangrijkste onderdelen van het ondernemingsplan. Hier moet je uitleggen wat jij ziet als de kans. Je moet je richten op het concurrentievoordeel en het voordeel van het product/de dienst voor de klant. De specificatie van het specifieke product/de specifieke dienst en de omvang van de markt mogen niet ontbreken. Het kan gaan om het betreden van een binnenlandse of buitenlandse markt. Verder kan de ondernemer een bestaande markt betreden of een gat in de markt opvullen.

Voor de productomschrijving is het belangrijk om informatie te geven over technische parameters en materialen. Voor diensten daarentegen is het noodzakelijk om te vermelden wat er nodig is om de dienst te verlenen.

Bedrijfsplan

Doelstellingen van de onderneming

In dit deel is het belangrijk om de lezer ervan te overtuigen dat de onderneming welomschreven doelstellingen heeft en in staat is om ze te bereiken dankzij de professionele bekwaamheid van het management. Hier wordt eerst de visie van de onderneming uiteengezet, van waaruit de verschillende doelstellingen worden gedefinieerd. De doelstellingen moeten SMART zijn, deze afkorting is afgeleid van de beginletters van Engelse woorden:

 • specifiek,
 • meetbaar,
 • achievable - haalbaar,
 • realistisch - realistisch,
 • timed - tijdgebonden.

Het doel kan als volgt worden gedefinieerd:

 • "Binnen twee jaar zal de huidige omzet met 20% stijgen en zal het bedrijf de Duitse markt betreden."
 • "Binnen drie jaar zal de nettowinst met 30% stijgen ten opzichte van het huidige niveau en zal het productassortiment worden uitgebreid met een compleet assortiment dierbenodigdheden."

Concurrentieanalyse

Concurrentieanalyse is zeer effectief en nuttig voor bedrijven. Het is een goed idee om de concurrentie op te splitsen in belangrijke subconcurrenten. Hoofdconcurrenten zijn die bedrijven die dezelfde goederen/diensten verkopen en actief zijn in dezelfde markt. Secundaire concurrenten (of potentiële concurrenten) zijn bedrijven die nog niet dezelfde of vergelijkbare producten verkopen, maar dit kan in de toekomst veranderen. Na het identificeren van de belangrijkste concurrenten is het een goed idee om je te richten op hun sterke en zwakke punten. Het is goed om je te laten inspireren door de sterke punten en, omgekeerd, de zwakke punten te zien als lessen om te vermijden.

Marketing en bedrijfsstrategie

Marketing dient om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken en een duurzaam concurrentievoordeel te creëren. Het omvat alles, van het bepalen wie je klanten zijn tot het beslissen welke kanalen je moet gebruiken om die doelgroep te bereiken en welke communicatievorm je moet kiezen. Een marketingstrategie kan worden gebruikt om de plaats van het bedrijf in de markt te bepalen, met wie samen te werken of welk type promotie te kiezen. Het bepalen van een marketingstrategie is de basis voor het succes van elk bedrijf.

Een marketingstrategie vormt de leidraad voor veel organisatorische beslissingen, zoals het aannemen van nieuwe werknemers of het ontwikkelen van nieuwe producten. Het verwijst naar alle beslissingen die worden genomen en acties die worden ondernomen om een bredere visie te bereiken. De bedrijfsstrategie vormt de ruggengraat van elk bedrijf en eventuele tekortkomingen kunnen betekenen dat de bedrijfsdoelstellingen niet worden gehaald.

Financieel plan

Een financieel plan helpt bepalen of een bedrijfsplan haalbaar is. Het is een integraal onderdeel van het algehele ondernemingsplan en bestaat uit drie financiële overzichten: een kasstroomoverzicht, een winst- en verliesrekening en een balans.

Bijlagen

Bijlagen kunnen andere documenten bevatten die relevant zijn voor het ondernemingsplan. Dit kunnen zijn:

 • foto's van producten,
 • technische tekeningen,
 • gedetailleerde analyses,
 • cv's,
 • uittreksel uit het handelsregister,
 • contracten.