Přenesená daňová povinnost je daňový režim, který funguje mezi dvěma plátci DPH. V tomto případě za zboží nebo službu státu neodvádí daň dodavatel (vystavovatel faktury), ale odběratel. Zároveň může být částka v případě nároku vyplacena zpět.

Tato možnost je ovšem aplikovatelná jen na některé druhy zboží a služeb. Více informací, jak takovou fakturu vystavit pomocí FakturaOnline.cz můžete najít zde.

<span class="translation_missing" title="translation missing: nl-NL.templates.show.description_html">Description Html</span>
Přenesená daňová povinnost - vzor