Ontdek hoe je een factuur schrijft die bijdraagt aan snelle betalingen voor je diensten. Als je de factuur met de hand maakt, is het belangrijk om te weten hoe je alle vereiste informatie nauwgezet opneemt, een gestructureerd formaat toepast en de wettelijke normen begrijpt om die perfecte factuur te maken. Er is meer om rekening mee te houden bij het maken van die perfecte factuur.

Het is van cruciaal belang dat je alle relevante gegevens hebt, zoals de namen en contactgegevens van zowel de verkoper als de koper, de datum van de dienst of verkoop en een gedetailleerde lijst van de geleverde goederen of diensten.

Stap 1: Verzamel essentiële informatie voor het schrijven van je factuur

Begin met het op een rijtje zetten van de benodigde informatie die je bij de hand moet hebben voordat je een factuur gaat schrijven. Dit omvat de gegevens van de verkoper en koper, zoals volledige naam, adres en contactgegevens, evenals de datum van de dienst of verkoop en een duidelijke beschrijving van de goederen of diensten.

Stap 2: Kies een professioneel factuurformaat

De lay-out van je factuur is van het grootste belang. Het gaat er niet alleen om wat je opneemt, maar ook hoe je het presenteert. Details zoals een consequent handschrift en rechte regels met een gelijke tussenruimte zorgen ervoor dat je factuur er professioneel uitziet.

Wat niet mag ontbreken op de factuur:

 • Koptekst met je bedrijfsnaam of logo.
 • Contactgegevens.
 • Inhoud met de geleverde goederen of diensten.
 • Voettekst met betalingsgegevens en totaalbedrag.

Stap 3: Essentiële factuurelementen opstellen

Zorg ervoor dat elke factuur deze essentiële onderdelen bevat:

 1. Identificatie van beide betrokken partijen.
 2. Een uniek factuurnummer voor traceringsdoeleinden.
 3. De datum waarop de factuur is uitgegeven en duidelijke betalingsvoorwaarden.
 4. Een gedetailleerde beschrijving van de goederen of diensten met de bijbehorende prijzen.
 5. Een gespecificeerde lay-out met de prijs voor elke dienst of elk product, de toepasselijke belastingen en het totale verschuldigde bedrag.

Stap 4: Gedetailleerde goederen en diensten beschrijving op je factuur schrijven

Gebruik opsommingstekens of een tabel wanneer je de geleverde goederen of diensten vermeldt. Dit maakt de factuur makkelijk leesbaar en professioneel.

Voorbeeld van een dienstenlijst:

 • Gazonbeluchting: 2 uur tegen $50/uur.
 • Tuin opruimen: 3 uur voor $45/uur.
 • Afvalverwerkingskosten: $30.

Stap 5: Het totaalbedrag op de factuur berekenen

Als je alle geleverde diensten of producten hebt opgenomen, bereken dan het totaalbedrag dat op de factuur verschuldigd is, inclusief belastingen.

 • Tel de kosten van alle afzonderlijke items bij elkaar op om een subtotaal te krijgen.
 • Pas het juiste belastingtarief toe op het subtotaal om het totale belastingbedrag te vinden.
 • Tel het subtotaal en het totale belastingbedrag bij elkaar op om te komen tot het totaal verschuldigde bedrag.

Stap 6: Betalingsvoorwaarden vastleggen op je factuur

Vermeld duidelijk alle betalingsvoorwaarden en -instructies in dit deel van de factuur, zodat de klant weet hoe en wanneer hij moet betalen. Vermeld de vervaldatum, de geaccepteerde betalingsmethoden (zoals bankoverschrijving, creditcard of contant) en alle benodigde informatie zoals rekeningnummer en variabel symbool. Je kunt ook aangeven of je een korting aanbiedt voor snelle betaling of dat er boetes gelden voor te late betaling. Dit zorgt ervoor dat klanten alle informatie hebben die ze nodig hebben om snel en accuraat te betalen.

Stap 7: Je factuur nakijken en finaliseren

Controleer de factuur altijd op fouten voordat je hem overhandigt. Zelfs kleine fouten kunnen verwarring of vertraging in de betaling veroorzaken.

Hier volgen enkele tips voor deze cruciale stap:

 • Controleer opnieuw de berekeningen voor elke regel en het totaal.
 • Zorg ervoor dat de contactgegevens correct en leesbaar zijn.
 • Controleer de betalingsvoorwaarden op duidelijkheid.

Stap 8: Voldoen aan wettelijke eisen voor jouw facturen

Voldoen aan de wettelijke normen is geen optie. Zorg ervoor dat je factuur voldoet aan alle vereisten van de lokale bedrijfswetgeving:

 • Geldige fiscale identificatienummers indien van toepassing.
 • Houd je aan de juiste factuurnummering en datumregistratie.
 • Bewaar kopieën voor de wettelijk voorgeschreven duur.

Elke factuur moet voldoen aan wettelijke en professionele normen, maar is ook een afspiegeling van je bedrijf. Een goed opgestelde factuur zorgt niet alleen voor betaling, maar wekt ook vertrouwen en professionaliteit. Neem de tijd om het goed te doen en het zal zich uitbetalen in bedrijfsreputatie en operationele efficiëntie.

Als je tijd wilt besparen en het factureringsproces wilt vereenvoudigen, probeer dan onze MijnOnlineFactuur service. We bieden je de mogelijkheid om snel en eenvoudig een factuur uit te geven in je browser, zonder dat je je hoeft te registreren.